Penyenaraian Nombor Telefon Perniagaan untuk Agensi Pengiklanan, syarikat NEC di Oakland County, MI